+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: RIGHT PROFESSION II

EN | HU |

14. 4. 2017


PRAVI POKLIC ZA RAZVOJ REGIJE- RIGHT PROFESSION II


Projekt je nadaljevanje projekta Right Profession, katerega vodilni partner je bila Pomurska gospodarska zbornica. Projekt je bil v lokalnem okolju izredno odmeven. Vanj je bilo vključenih več kot 6.000 ljudi, več kot 400 udeležencev je bilo na različnih okroglih mizah in konferencah, več kot 150.000 pa jih je bilo informiranih preko medijev. Povečal se je tudi vpis v tehnične srednje šole.

Projekta Right Profession (promocija tehničnih poklicev za osnovnošolce) in Right Profession II (predstavitev perspektivnih poklicev osnovnošolcem, njihovim staršem in kariernim svetovalkam na osnovnih šolah) sta bila osnova za Dual transfer, ki se zavzema na večjo uveljavitev vajeniških programov.

Opise že opravljenih aktivnosti in izdane publikacije ter vabila na aktualne dogodke najdete tukaj >>>


O projektu

Zaradi zgoraj opisanega smo se projektni partnerji odločili za nadgradnjo projekta in s tem želimo prispevati, da bi mladi in strokovni delavci na šolah spoznali poklice, ki so v regiji perspektivni in s strani delodajalcev zaželeni. Tako bi posredno skrbeli zato, da bi se mladi odločali za poklice, kateri so pri nas zaposljivi. Podjetja pa bi dobila možnost, da zaposlijo mlade s poklici, ki jih potrebujejo.


Partnerji projekta

Projektno partnerstvo oblikuje kar 8 partnerjev; Pomurska gospodarska zbornica, Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Center Idej in Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala, Center za poklicno izobraževanje iz Zalaegeszega in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani.


Namen projekta

Čezmejno območje se sooča s številnimi skupnimi izzivi. Projekt Right Profession II bo reševal čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela. Splošni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu dela in povečati možnost za zaposlovanje ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju. Na obeh straneh meje imamo različno situacijo glede zavedanja o potrebah razreševanja kadrovskih nesorazmerij. Tako imamo tudi različne pristope pri urejanju te problematike - na madžarski rešujejo to problematiko sistematično z zakonskimi podlagami, na slovenski strani pa se posamezne institucije v regijah trudimo, da bi oblažili to problematiko. Zaradi dejstva, da sta obe državi glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, so vzpostavljeni vsi pogoji za prenos čezmejnih izkušenj in znanja.

S projektom želimo vplivati na relevantne deležnike in organe na lokalnem nivoju, ki lahko doprinesejo k reševanju strukturnega neskladja na trgu dela, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in usposabljanja strokovnega kadra v izobraževalnih ustanovah. Predvidene so aktivnosti za aktivno sodelovanje deležnikov: izmenjave izkušenj, ogledi dobrih praks, strokovne konference in okrogle mize, ki bodo vzpostavile dobre temelje za čezmejni dialog in dodano vrednost k reševanju skupnih izzivov. Splošni cilj programa pravi, da naj območje postane privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu. Projekt prispeva boljši uravnavi kadrovskih potreb v čezmejni regiji in s tem k povečanju možnosti za investicije, ki so pogoj za nastanek novih delovnih mest, za življenje in delo v skupni regiji.


Financiranje Right Profession II

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 391.439 €, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 322.723 €.


Trajanje projekta

Projekt bo trajal 30 mesecev.

  • 5. 6. 2019


    Film Right Profession II


    Predstavitev projektnih aktivnosti <<<

PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00