+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

Vedno dobro obveščeni ...

BORZEN OBJAVIL JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE V PROIZVODNJO ELEKTRIKE IZ OVE TER HRANILNIKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


10. 6. 2024


Borzen d.o.o. je dne 07.06.2024 v UL RS št. 47/2024 objavil JP za nepovratna sredstva za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije.

Podrobno o razpisu, pogojih za prijavo in vso potrebno dokumentacijo najdete na spletni strani Borzen TUKAJ 

Upravičenci po za prijavo po javnem pozivu so mikro, mala, srednja, velika, zadruga, dopolnilna dejavnost na kmetiji.


Višina sofinanciranja: 45-65% (odvisno od velikosti podjetja)

Prijavitelj vlogo odda izključno preko spletne aplikacije centra za podpore na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Oddaja vlog bo možna od od vključno 8. 7. 2024 od 10:00 dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.


Upravičenci

Prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
 • samoupravna lokalna skupnost.
 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Višina subvencije

 • Do 45% za velika podjetja,
 • do 55% za srednja podjetja,
 • do 65% za mikro in mala podjetja.

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.

Upravičeni projekti

Naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom:

 • fotonapetostna elektrarna,
 • fotonapetostna elektrarna – prostostoječa,
 • fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem,
 • fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore,
 • fotonapetostna elektrarna – skupnostna.

Omejitev priključne moči proizvodne naprave za velika podjetja: 1 MW
Omejitev priključne moči proizvodne naprave za MSP: 6 MW

 • Hranilniki.

Ob oddaji vloge na razpis mora imeti prijavitelj pridobljeno soglasje za priključitev naprave.

Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do  24. junija 2023.


Za dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom lahko pišete na ove@borzen.si ali pokličete na 01 620 76 55 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 12h in 14h).

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.


Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00