KOC Hrana

 

Evropska unija Evropski socialni skladi RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiLetak KOC Hrana – kratka predstavitev (.pdf)
 

Aktualno - KOC Hrana

KOC Hrana se predstavlja na Sejmu Agra v Gornji Radgoni
30.08.2017

V okviru aktivnosti in sodelovanja Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij GZS na sejmu Agra v Gornji Radgoni, smo skupaj s panožnimi podjetji uspešno promovirali tudi delovanje KOC Hrana.

Delovanje Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij GZS, produkte panožnih podjetij s področja živilstva ter posledično tudi delovanje KOC Hrana, smo v času sejma predstavljali na atraktivni stojnici.

Obiskalo nas je ogromno visokih gostov, od ministra za kmetijstvo g. Dejana Židana, različnih gospodarskih delegacij in posameznikov ter tudi predsednik državnega zbora, gospoda Milan Brgleza (na fotografiji).

Nekaj utrinkov s sejma najdete na spodnjih fotografijah.

 

 

 


Objavljeni povzetki razvojne konference projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in izobraževalcev odraslih
17.05.2017

Vseživljenjsko učenje je ključ do uspeha, je bilo eno izmed sporočil razvojne konference, ki jo je sklad izvedel v aprilu v Portorožu. Glavni namen dogodka je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih.

Udeleženci konference so izpostavili, da so za gospodarstvo smiselni krajši, prilagojeni in fokusirani programi. Rezultat dogodka je tudi večje zavedanje o povezanosti izobraževanja in izboljšanega dela posameznikov in organizacij. Izobraževalci so izpostavili tudi večje zavedanje o tem, da je treba pri pripravi programov sodelovati z delodajalci ter tudi znati prodajati. Veščina prodajanja je tista, ki je vztrajno izpostavljena kot povprečno ali slabše razvita.

Več o dogodku in zaključkih si lahko preberete v poročilu, kjer so med drugim objavljena tudi:  

  • priporočila ministrstvu/om ob pripravi novih ukrepov,
  • vsebina predstavitev predavateljev s povezavami na predstavitve,
  • povratna informacija udeležencev z grafičnim prikazom.

 O projektu

Projekt KOC Hrana delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 1659 vključitev v usosabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.

Kvantificirani cilji (kazalniki), ki se spremljajo na ravni projekta so:

  • število vključenih v programe usposabljanja;
  • število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
  • število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1.3.2017 objavil rezultate za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/2018. Med podprtimi projekti je tudi projekt KOC Hrana, za katerega smo na Pomurski gospodarski zbornici v sodelovanju z GZS ZKŽP ter panožnimi partnerji uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo planiranih aktivnosti v višini 293.964,30 EUR.

Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta smo dne 23.3.2017 na GZS v Ljubljani izvedli  1. SKUPNI SESTANEK PARTNERSTVA KOC HRANA. Na srečanju smo dorekli terminski plan, predstavili potek dela, osnovna pravila ter se dogovorili v zvezi zagona KOC Hrana.

Nekaj utrinkov srečanja najdete na spodnjih fotografijah.