Plan dela 2017

PROGRAM DELA ZA LETO 2017

Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, bomo v letu 2017 posebni poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju takšnih gospodarskih pogojev in ukrepov, ki bodo povečali konkurenčnost, zaposlenost, izvoz ter prihod novih investicij.
 • Vključevali se v promocijo regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in opozarjali na nepravilnosti.
 • Sodelovali izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2022
 • Izvajanje druge faze čezmejnega projekta » Right Profession 2 – Pravi poklic«, kjer smo v prvi fazi bili in tudi v drugi fazi bomo vodilni partner. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva.
 • Izvajanje projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC HRANA skupaj z ZŽKP/GZS
 • Izvajanje točke VEM ( registracija podjetij ) in podjetniškega svetovanja
 • Izvajanje aktivnosti v povezavi z študijo Družinskega podjetništva v Pomurju
 • Skupaj z Tehnološkim parkom izvajanje projekta 2016/2017 »Aktivacije mladih talentov«
 • V povezavi z zakonom za Pomurje bomo tudi v letu 2017 namenili velik poudarek izvedbi zastavljenih gospodarskih projektov, prioritetnih programov ter razpisov (predviden zaključek zakona do konca leta 2017 in možnost podaljšanje v leto 2018 ).
 • Skupaj s člani iskali poti in oblike, kako ohraniti delovna mesta v reprodukciji, ter kako jim povečati konkurenčno vrednost tudi z novimi razvojnimi spodbudami.
 • Na področju internacionalizacije bomo organizirali predstavitve potencialnih tujih trgov v sodelovanju s novo pogodbeno mrežno RRA, strokovnimi službami GZS, predstavniki tujih konzularnih predstavništev in organizirali skupne poslovne konference.
 • Se še dodatno specializirali za trg sosednje Madžarske.
 • Organizirali bilateralno srečanje predsednikov zbornic GZ Slovenije in Hrvaške.
 • Izvedli razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
 • Izvedli že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2017/2018
 • Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v eno izmed visoko tehnoloških podjetij v tujini
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu v Gornji Radgoni
 • Sodelovali s sosednjimi ter partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih.
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
 • Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
 • Vpeljati redne mesečna popoldanska srečanja z zanimivimi gosti iz cele Slovenije
 • Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
 • Pričeli z aktivnostmi integracije zborničnega sistema v Pomurju ( PGZ/OOZ/KGZ ).
 • Aktivni pri pridobivanju novih članov
 • Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin
 • Posebej bomo aktivni v zvezi z izvajanjem aktivnosti širšega gospodarskega pomena, ter pri sooblikovanju regionalnega razvoja in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti
 • ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.