KOMENTAR

Komentar GZS Izjava generalne direktorice GZS Sonje Šmuc na 13. Vrhu slovenskega gospodarstva na temo minimalne plače

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači, ki ga je na predlog Levice podprla tudi široka skupina koalicijskih poslancev, ne samo da nesprejemljivo ignorira socialno partnerstvo, temveč spregleda tudi več pomembnih dejstev.

Več ...

 

AKTUALNO
 

Utrinki iz Dneva odprtih vrat v Pomurju in Okrogle mize promocije poklicev

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše

V četrtek, 29. novembra 2018, ob 16.30 uri je potekal Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše. Več kot 140 podjetij je odprla vrata za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol ter njihove starše. Dogodka se je udeležilo 800 udeležencev iz vse Slovenije. V Pomurju smo imeli dober odziv tako s strani podjetij kot tudi učencev in staršev. 
Spodaj vidite utrinek iz obiska podjetja Arcont d.o.o.

   

Predstavniki podpornega podjetniškega okolja v Pomurju zbrani na srečanju v organizaciji SPOT svetovanje Pomurje

Srečanje je potekalo na naši zbornici v sredo 28. novembra in je bilo namenjeno poglobitvi sodelovanja med različnimi subjekti podpornega okolja v regiji.

Podeljena priznanja POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2018

V četrtek 29. novembra 2018 so bila na 24. konferenci Pomurskega društva za kakovost podeljena priznanja POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2018. Pomurska gospodarska zbornica je z namenom spodbujanja inovativnosti v regiji objavila že sedemnajsti razpis za podelitev priznanj najboljšim inovacijam.

Priznanje za najboljše regijske inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom pomurskih podjetij in njenih inovatorjev in s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in širše. Na razpis za leto 2018 je v razpisanem roku prispelo pet vlog, ki jih je komisija v sestavi dr. Majda Povše, mag. Daniel Copot in Silvijan Čivre (komisija deluje v sklopu Odbora za razvoj, inovacije in konkurenčnost podjetij) v skladu z veljavnim Pravilnikom o podeljevanju priznanj inovacijam pregledala in ocenila ter podelila eno bronasto, dve srebrni in dve zlati priznanji.

Sporočilo za javnost: Podelitev priznanj POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2018

Več ...

Izvedena okrogla mizo na temo »Kadrovske potrebe podjetij in njihovih vodij«, v okviru projekta Right Profession 2

V okviru festivala IZUM v Murski Soboti, smo se v sredo 21. novembra 2018 pogovarjali o kariernih potencialih Pomurja. 
Tema je bila zelo aktualna, saj je bila dvorana v Maximusu nabito polna.
 

 

Napovedujemo strokovni seminar: DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2018, 23. januar 2019

Več ...

Kompetentni kadri za večjo konkurenčnost slovenskega agroživilstva

Več ...

Arhiv